KADIN2000 Kadının İnsan Hakları Bilgi Belge Merkezi | anasayfa

kadın2000: genel bilgiler

Ne amaçlıyor, nasıl çalışıyor?

nasıl yararlanacaksınız?

Üye olun ve bilgi akışına katılın

not defteri

kadın2000’in aylık iletişim aracı

kaynak-ça

Kitapları/yayınları paylaşıyoruz

belge ve yayın sağlama

Kaynaklara daha kolay ulaşın

Kadının İnsan Hakları ve Yurttaşlık Eğitim Projesi

Avrupa Birliğinin katkılarıyla

Funded by the European Union

Genel bilgiler

Bu sayfada

kadın2000’in hedefleri

Ne amaçlanıyor?

Nasıl bir yapılanma?

Çabamıza katılın

 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. maddesi “herkesin”, diye başlar ve sürer: “…düşün ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır; bu özgürlük … ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düşüncelerini her araçla arama, elde etme ve yayma hakkını içerir.”

 

1995 yılında Beijing’de toplanan Dördüncü Dünya Kadın Konferansı sonrası açıklanan Beijing Eylem Platformu’nda da bu konu yer almaktadır: Hedef, kadınların, kitle iletişim araçları ile yeni iletişim teknolojilerini kullanarak anlatım ve karar alma süreçlerine ulaşmalarını ve katılmalarını artırmaktır.

 

Bu “hedef” doğrultusunda, Avrupa Birliği’nin katkılarıyla Ankara Enstitüsü Vakfı tarafından uygulanmakta olan Kadının İnsan Hakları ve Yurttaşlık Eğitimi Projesiçerçevesinde, kadın2000 Kadının İnsan Hakları Bilgi Belge Merkezi yaşama geçmiştir.

 Sayfa başı

 

kadın2000’in amacı, özellikle birkaç büyük kente sıkışmış olan “bilgi – belge sağlama” hizmetini mümkün olduğunca ülke ölçeğinde yaygınlaştırarak, özellikle kadınların “bilgiye – belgeye ulaşma hakkı”nı kullanmalarını, böylece, birey olarak ve/ya örgütleri aracılığıyla gerek Türkiye’de, gerek başka ülkelerde yaşanan gelişmeler konusunda bilgilenmelerini sağlamaktır.

 Sayfa başı

 

kadın2000, İstanbul’da bulunan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Ankara’da, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bilgi Merkezi’nden farklı olarak, yapılanmasını,

 

 Herhangi bir mekana bağlı olmadan,
 kadın2000’in yürüteceği etkinliklere katılacak ve elindeki bilgi/ belge birikimini, kadın2000 aracılığıyla başkalarıyla paylaşacak katılımcıların katkılarıyla,
 “Sanal ortam”da,
 Bir “üyelik sistemi” çerçevesinde sürdürecektir.

 

Bir “kitaplık” oluşturmanın mekan, raf/dolap, personel vb yatırım ve işletme giderlerinden kurtulmak, böylece “bilgiye – belgeye ulaşma hakkı”nı kullanmak isteyen birey ve/ya örgütlere en az yük getirecek şekilde hizmet vermek, böyle bir yaklaşımın yeğlenmesinin nedenidir.

 Sayfa başı

 

kadın2000’in varlığını sürdürmesi sizler tarafından benimsenmesine bağlıdır; tarafınızdan benimsendiği ölçüde amacına ulaşabilecektir. Bu nedenle, kadın2000’in sizden gelecek her türlü öneriyi değerlendirmeye açık olduğunu bir kez daha belirtmek yararlı görülmektedir.

 

“Üyelik formu”nu doldurun, “üyelik ödentisi”ni yatırın, “bilgiye – belgeye ulaşma hakkı”nızı kullanmaya başlayın…

 

kadın2000 Kadının İnsan Hakları Bilgi Belge Merkezi bir kaç kişinin girişimiyle başla(tıl)mış olabilir, ama -bir çok örneğin tersine- hiç kimsenin değil, herkesin… Başarı da, bir kaç kişinin değil, kadınların bilgiye/belgeye ulaşma hakkını kullanabilmelerinin yaygınlaştırılmasına, bilginin demokratikleştirilmesine inananların olacak…

 Sayfa başı

========================================================================================================================

This text has been drafted with financial assistance from the Commission of the European Communities. The views expressed herein are those of the beneficiary and therefore in no way reflect the official opinion of the Commission.

Arjantin Caddesi 22/10 Kavaklıdere 06700 Ankara

Telefon 0312 467 13 37

Faks 0312 468 18 33

E-posta [email protected]

Web www.kadin2000.gen.tr

 

www.kadin2000.gen.tr

© KADIN2000, 1999-2019. Tüm hakları saklıdır.
Web tasarım ve uygulama: Hakan Tuncel, Ocak 1999